Anmäl ditt intresse

Tack för ditt intresse av att bli familjehem hos Familjehem i fokus – varje familjehem gör skillnad. Det är enkelt att anmäla sitt intresse.

Personuppgiftspolicy
Key Assets Sweden med Familjehem i fokus värnar om din personliga integritet och du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen kring personuppgiftsbehandling, GDPR, att gälla i samtliga EU-länder och därmed även i Sverige. Dataskyddsförordningen innehåller generella regler om när behandling av personuppgifter får ske. Syftet är att stärka skyddet för behandling av personuppgifter i alla former. Du kan läsa vår personuppgiftspolicy här