Familjehem i fokus hemsida om oss
Om
oss

Familjehem i fokus är en del av Key Assets

Sedan 2008 har vi erbjudit kvalitativa familjehemstjänster med fokus på södra och västra Sverige. Vårt mål är att ge varje barn bättre möjligheter till en ljusare framtid och att göra en verklig skillnad genom vår familjehemsverksamhet.

Som en del av den internationella organisationen Key Assets – The Children’s Services Provider Limited har vi även ett långt samarbete med University of Oxford. Det gör att vi alltid tar del av den senaste forskningen och pedagogiken för att arbeta framgångsrikt med familjehemsföräldrar och barn.

Vår vision är att skapa en positiv och bestående förändring i barn och ungas liv. Genom att arbeta noggrant och metodiskt ger vi stöd och utbildning som bidrar till trygga och säkra familjehem  där barnens bästa alltid står i fokus.

Våra värderingar

Vårt syfte är att åstadkomma positiv och bestående utveckling för barn, familjer och samhälle.

Detta uppnår vi genom positiv inverkan på barns och ungas liv, deras familjer och familjehem. Genom högkvalitativa insatser och professionalitet. Och genom att erbjuda stöd, bygga förtroende, förbättra färdigheter, utveckla relationer och stärka motståndskraft.

Nyckeln till vad vi gör är:

 • att alla räknas och ska räknas med
 • att erbjuda hög kvalitet och säkerhet
 • att uppnå höga resultat genom kontinuerlig förbättring
 • att bidra till kunskap, innovation och lärande

Detta vill vi uppnå

Barn, unga och familjer

 • Ställa höga krav på oss själva när det gäller den omsorg och det stöd vi ger dig
 • Vara vid din sida och acceptera dig för den du är och vad du vill bli
 • Prioritera din säkerhet, dina relationer och bygga upp din motståndskraft
 • Vara passionerade, omsorgsfulla och respektfulla i allt det vi gör
 • Lyssna och lära oss av dig så att vi kan fortsätta förbättra oss

Våra uppdragsgivare, familjehem och personal

 • Leverera hög kvalitet genom kvalitetssäkring, samarbete och mätbara resultat
 • Agera med ärlighet och transparens
 • Leverera nya sätt att tänka på kostnadseffektiva sätt
 • Utmana det invanda, ställa frågor och hålla våra löften
 • Leda vår verksamhet med sikte på ekonomisk hållbarhet och valuta för pengarna

Samhälle

 • Agera socialt ansvarsfullt och öppet i de länder och sociala projekt vi finns på plats i
 • Värdera mångfald och integrering samt agera med kulturkompetens och respekt.
 • Vara kreativa och flexibla när vi möter specifika lokala behov
 • Rekrytera, utbilda och behålla de bästa medarbetarna för att kunna utföra våra tjänster
 • Dela med oss av kunskap genom forskning och partnerskap

Våra strategiska prioriteringar

Väx

 • Leverera ett brett spektrum av vård för att förbättra resultat för barn, unga och familjer
 • Vara entreprenörer, professionella och digitala

Led

 • Skapa en kultur av kontinuerlig förbättring, genomslagskraft och lärande
 • Bidra till samhällsutveckling, forskning och systemförändring

Utveckla

 • Tillhandahålla kvalitativa tjänster på nya och innovativa sätt
 • Ge stöd och bygga kapacitet genom partnerskap i utsatta länder och samhällen

Beställ våra böcker

familjehem i fokus familjehemsboken

Familjehem – verkliga berättelser och fakta
Skriven av Erik J. Rudvall

Till dig som funderar på att bli familjehem och vill veta mer

Boken vänder sig till den som är nyfiken på vad det kan innebära att ta emot ett placerat barn men som först vill veta mer. Vi får här ta del av fyra familjehems berättelser tillsammans med de olika personer som medverkar i placeringsprocessen, som till exempel socialsekreterare, utredare, psykolog och den placerades egen upplevelse. Den ger en konkret och kortfattad skildring av familjehemslivet och hur vardagen för dessa personer kan se ut. 56 sidor.

Pris: 129 kr inkl. moms (moms 6%)
Frakt: 39 kr

 


familjehem i fokus recept för familjehem

Recept för familjehem
Skriven av Andrea Warman

Läs om familjehemmets vardag med smakfulla recept

Känner du någon som har funderingar på att bli familjehem – men först vill veta lite mer om hur det kan vara? Du kanske vill unna dig härlig läsning och frossa i såväl läckra bilder som smarriga maträtter? 62 sidor.

Boken finns att få på svenska eller engelska.

Pris: 129 kr inkl. moms (moms 6%)
Frakt: 39 kr

Vi är alla Key Assets – nyckeltillgångar

Key Assets – The Children’s Services Provider är en internationell organisation som levererar flexibla lösningar för barn och familjer inom sociala tjänster i Australien, Nya Zeeland, Asien, Europa och Nordamerika. Organisationen etablerades 2007 och har sin grund i starka värderingar och engagemang för att förbättra utfallet för barn och unga över hela världen. 

Kvalitativa tjänster för svårplacerade barn och unga

Ledda av grundande vd:n Estella Abraham och i samarbete med lokala chefer var den initiala visionen att etablera kvalitativa tjänster för svårplacerade barn och unga inom familjehemsvården. Självförtroendet att utveckla sådana här tjänster föddes ur en erfarenhet av att ha utvecklat tjänster för familjehemsvård på Irland år 2005 och sett den positiva inverkan det hade i att skapa ytterligare placeringsurval för samarbetspartners inom myndigheter.

Internationellt avtryck

Att utöka till västra Australien och Nya Zeeland samtidigt år 2007 var en enorm utmaning och i linje med vårt åtagande att förnya och respondera. Vi nöjde oss inte med ett enskilt uppvisningsprojekt, utan vi la vikt vid att göra ett internationellt avtryck och utvecklingstakten blev viktig för att etablera närvaro och varumärke. Vår kulturkompetens, vår uppvisade kvalitet och framgångsrika affärsverksamhet har fått erkännande genom förtroende vid upphandling med myndigheter och andra samarbetspartners samt genom prisutmärkelser.

Global utveckling

Mer än ett decennium senare har vår globala räckvidd expanderat och vi arbetar i åtta länder och levererar hela spektret av vård och relaterade tjänster. Vi förser tjänster till över 2000 barn och unga och vår arbetskraft består av 1 800 i personal och familjehem.

Vårt engagemang för att bygga upp kapacitet och förmåga i sårbara samhällen understöds genom vårt partnerskap med Four Our Children (Bulgarien), the Martin James Foundation (Storbritannien), the Centre for Excellence in Alternative Care (Indien) och the Nippon Foundation (Japan). Vi ser också vikten av forskning och evidensbaserad praktik vilket ledde vår grundare till att finansiera utvecklingen av the Rees Centre at Oxford University.

Vad finns i vårt namn– Key Assets?

En “asset – tillgång” är något av värde. Vi tar hand om “assets – tillgångar” och vi investerar i dem för att få nytta och effekt av dem i framtiden.

Vårt namn reflekterar vår övertygelse att barn och unga är värdefulla och dyrbara! De är framtiden och vi måste göra allt vi kan för att stödja dem att växa upp i trygga och omhändertagande miljöer som kan hjälpa dem att leva bra liv. Vi ser barn och unga som “the key assets – nyckeltillgångarna” i den framtiden.

Nyckeltillgångar för utveckling

Vi ser också att för att barn och unga ska kunna lyckas i livet så finns det “nyckeltillgångar för utveckling” som behöver omsorg och engagemang. Områden som utbildning, känslomässigt välmående, kulturell identitet, tillhörighet och hälsa kräver vår tid och vårt engagemang. Vi vill att våra unga människor ska vara motståndskraftiga.

Vårt namn “Key Assets” reflekterar den roll som individer och team har i att vårda och ta hand om unga människor. Vi skulle också säga att vår personal, våra familjehem samt barns och ungas familjer också är “key assets – nyckeltillgångar” i att stödja dem att nå sin fulla potential.

Vad finns i vår varumärkeslogga?

Vår varumärkeslogga används allmänt över hela vår grupp. Det är vårt sätt att säga att vi är “ett bolag, med många produkter”.

Så vad betyder den? Som ett socialt företag som arbetar över tre kontinenter reflekterar cirkeln att vi är ett globalt företag, det är jordgloben. De färgade banden representerar mångfalden i våra tjänster eller produkter och hur de länkas samman med varandra, vilket visar hur vi levererar en kontinuitet i vården. Den lilla runda öppningen vid sidan i loggan kan ses på två sätt, antingen för dig att titta genom och se vad som finns härnäst vid horisonten eller att vårt arbete utvecklas kontinuerligt och att det alltid finns utrymme för att göra mer – det finns alltid ett hål att fylla.

Vår varumärkeslogga förbinder oss över åtta länder och flera språkgrupper, den representerar vårt gemensamma syfte “att åstadkomma positiv och bestående utveckling för barn, familjer och samhälle.”