Familjehem i fokus hemsida om oss

Om
oss

Familjehem i fokus vill göra skillnad

Vi vill ge barn som av olika skäl inte kan bo med sina egna föräldrar bättre förutsättningar för en ljus framtid. Sedan 2008 har vi erbjudit kvalitativa familjehemstjänster i västra, östra och södra Sverige. Genom att arbeta noggrant och metodiskt ger vi handledning, stöd och utbildning som bidrar till trygga och säkra familjehem – där barnens bästa alltid står i fokus.

Både familjehemsföräldrar och kommuner ska känna trygghet i att vi hela tiden finns till hands för stöd och vägledning. Därför får våra familjehem skräddarsydd handledning och utbildning av våra erfarna familjehemskonsulenter och vår egen psykolog. Förutom att vi håller regelbunden kontakt under hela placeringen, har vi självklart jour dygnet runt. För placerade barn med komplex bakgrund använder vi oss av vår unika metod Key Care-modellen, som utvecklar familjehemsföräldrarnas styrka och uthållighet och hjälper dem bygga en positiv relation till barnet.

 

Våra värderingar

De familjehem vi samarbetar med utgör basen för vår verksamhet och är det främsta verktyget för att uppfylla vår värdegrund och för att arbeta i enlighet med företagets vision Att åstadkomma positiv och bestående förändring för barn, familjer och samhällen”. Det uppnår vi genom att arbeta efter våra ledord kvalitet, engagemang och förtroende och erbjuda högkvalitativa insatser och experthjälp som stöttar, bygger förtroende, förbättrar färdigheter, utvecklar relationer och stärker motståndskraften hos barn och unga samt deras familjer och familjehem.

Nyckeln till allt vi gör ligger i våra värderingar:

 • Vi erkänner att alla räknas och kan ta ansvar.
 • Vi tillhandahåller hög kvalitet och säkra tjänster.
 • Vi uppnår resultat genom kontinuerlig förbättring.
 • Vi främjar kunskap, innovation och lärande.

Våra löften

Till barn, unga och familjer:

 • Ställa höga krav på oss själva när det gäller den omsorg och det stöd vi ger dig.
 • Vara vid din sida och acceptera dig för den du är och det du vill bli.
 • Prioritera din säkerhet, dina relationer och bygga upp din motståndskraft.
 • Vara passionerade, omsorgsfulla och respektfulla i allt vi gör.
 • Lyssna och lära oss av dig så att vi kan fortsätta förbättra oss.

Till uppdragsgivare, familjehem och personal:

 • Leverera hög kvalitet genom kvalitetssäkring, samarbete och mätbara resultat.
 • Agera ärligt och transparent.
 • Leverera innovativa tjänster på kostnadseffektiva sätt.
 • Utmana det invanda, ställa frågor och hålla våra löften.
 • Leda vår verksamhet med sikte på ekonomisk hållbarhet och värdeskapande.

Till samhällen:

 • Värdera mångfald och inkludering samt agera med kulturkompetens och respekt.
 • Vara kreativa och flexibla när vi möter specifika lokala behov.
 • Rekrytera, utbilda, stödja och behålla de bästa medarbetarna för att kunna utföra våra tjänster.
 • Dela med oss av kunskap genom forskning och partnerskap.

Vår verksamhet

Vi erbjuder familjehem i södra, västra och östra Sverige och våra kontor finns i Malmö, Göteborg, Borås samt Stockholm. För att kunna bli familjehem genom oss behöver du befinna dig inom rimligt avstånd till våra kontor och familjehemskonsulter för att få det stöd och den utbildning som behövs. Därför tillämpar vi en viss närhetsprincip i rekryteringen av våra familjehem.

Psykolog

Familjehem i fokus har en psykolog knuten till företaget som är delaktig i att följa upp och utveckla verksamheten samt utbilda familjehemmen. Psykologen kan även på uppdrag av socialtjänsten göra bedömningar, kartläggningar samt ha samtalskontakter med barn och unga.

Våra familjehemskonsulenter

Våra familjehemskonsulenter och övrig operativ personal har gedigna utbildningar och lång erfarenhet av familjehemsvårdsarbete och socialt arbete. Familjehemskonsulenterna utreder blivande familjehem samt har ansvar att handleda och stödja befintliga familjehem. Under pågående placering har familjehemskonsulenten kontakt med uppdragsgivaren och medverkar på uppföljningsmöte, skolmöte, etc.

Kvalitetscertifiering

Familjehem i fokus är kvalitetscertifierade och medlem i RFF, Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård. (RFF) Riksförbundets syfte är att stödja, utveckla och företräda den konsulentstödda familjehemsvården, medverka i samhällsdebatten, vara opinionsbildare samt vara ledande på information och nyheter avseende aktuell forskning och metoder för familjehemsvård.

Böcker för dig som funderar på att bli familjehem

familjehem i fokus familjehemsboken

Familjehem – verkliga berättelser och fakta
Skriven av Erik J. Rudvall

Till dig som funderar på att bli familjehem och vill veta mer

Boken vänder sig till den som är nyfiken på vad det kan innebära att ta emot ett placerat barn men som först vill veta mer. Vi får här ta del av fyra familjehems berättelser tillsammans med de olika personer som medverkar i placeringsprocessen, som till exempel socialsekreterare, utredare, psykolog och den placerades egen upplevelse. Den ger en konkret och kortfattad skildring av familjehemslivet och hur vardagen för dessa personer kan se ut. 56 sidor.

Pris: 45 kr inkl. moms (moms 6%)
Frakt: 45 kr

Beställ boken via formuläret nedan. Vi skickar boken till dig inom en vecka från det att du betalt in via bankgiro 309-1485. Ange bokens namn i Meddelande.

 

familjehem i fokus recept för familjehem

Recept för familjehem
Skriven av Andrea Warman

Läs om familjehemmets vardag med smakfulla recept

Känner du någon som har funderingar på att bli familjehem – men först vill veta lite mer om hur det kan vara? Du kanske vill unna dig härlig läsning och frossa i såväl läckra bilder som smarriga maträtter? 62 sidor.

Boken finns att få på svenska eller engelska.

Pris: 129 kr inkl. moms (moms 6%)
Frakt: 45 kr

Beställ boken via formuläret nedan. Vi skickar boken till dig inom en vecka från det att du betalt in via bankgiro 309-1485. Ange bokens namn i Meddelande.

 

En liten handbok om anknytning
Skriven av psykolog Lotta Forsberg och socionom Emma Fager (2018)

Boken riktar sig till dig som arbetar med barn, tonåringar, föräldrar eller familjehem

Handboken tar upp begrepp och modeller med anknytningsteorin som grund och hur dessa kan användas i utrednings- och behandlingsarbete. Boken är skriven på ett sätt som passar alla, även dem utan förkunskap.

Pris: 189 kr inkl. moms (moms 6%)
Frakt: 45 kr

Beställ boken genom att maila oss på info@familjehemifokus.se och ange bokens namn, antal böcker samt namn och adress.

handbok_Anknytning_och_Trauma

En liten handbok om anknytning och trauma – till familjehem och andra viktiga vuxna
Skriven av psykolog Lotta Forsberg och socionom Emma Fager (2021)

Boken riktar sig till familjehem

Handboken beskriver på ett enkelt sätt vad som kan ligga bakom traumatisering, tecken på trauma och framförallt hur vi tillsammans kan arbeta för en positiv utveckling. Boken innehåller många exempel och är baserad på författarnas teoretisk kunskap och den erfarenhet de har med sig från alla möten med familjehem och de frågor som uppstår i deras vardag.

Pris: 189 kr inkl. moms (moms 6%)
Frakt: 45 kr

Beställ boken genom att maila oss på info@familjehemifokus.se och ange bokens namn, antal böcker samt namn och adress.

Ägare

Ägare: Familjehem i fokus
Styrelse: allabolag.se
Ekonomi: allabolag.se