Familjehem i fokus familjestöd

Stöd
till familjhem

Vi finns här dygnet runt

Det är viktigt för oss att våra familjehem känner sig trygga med att vi hela tiden finns till hands för stöd och vägledning. Våra familjehemsföräldrar får skräddarsytt stöd, handledning och utbildning av våra erfarna familjehemskonsulenter och vår egen psykolog. Vi håller regelbunden kontakt under hela placeringen och har dessutom jour dygnet runt om något skulle hända i familjehemmet. Tillsammans samarbetar vi med socialtjänsten under hela placeringen.

Stöd och utbildning för familjehem

Ett familjehem behöver vara noggrant utrett, väl förberett och omsorgsfullt utvalt för sitt uppdrag. Våra familjehem går därför vår grundutbildning baserad på Socialstyrelsens material “Ett hem att växa i” och vår egen fördjupande utbildning inom anknytning och trauma. Vi erbjuder också Connect utvecklingsprogram. Det ger en djupare förståelse för att placerade barn och ungdomar behöver ett förändrat anknytningsmönster och stöd för att kunna utveckla självständighet och möjlighet till samhörighet.

Förutom det vidareutbildas våra familjehem hela tiden inom olika aktuella områden för att känna sig säkra och kunniga i sin roll. Det kan till exempel handla om trauma, sexuell hälsa, biologiska barn i familjehem och risker med internet. Utbildningarna ges av våra erfarna och duktiga familjehemskonsulenter och psykolog.

Key Care-modellen ger stabilare placeringar

Barn med traumatiska erfarenheter har ofta svårigheter till trygg anknytning. De behöver därför på ett särskilt sätt omges av familjehem och professionella som ser barnets beteende och förstår vilket stöd som behövs. Som stöd åt dessa barn använder vi oss därför av Key Care-modellen. Metoden utvecklar familjehemsföräldrarnas styrka och uthållighet, så att de i sin tur kan bygga styrka och uthållighet hos barnet.

I centrum finns tanken att det är familjehemmets arbete som leder till varaktig förändring och positiv utveckling för det placerade barnet. Med Key Care-modellen får familjehemsföräldrar hela tiden hjälp att hitta sätt att hantera utagerande beteende och andra svårigheter. Det leder till stabilare och mer framgångsrika placeringar.

Key Care-modellen möten

Möten med Key Care-modellen innebär att familjehem, socialsekreterare, familjehemskonsulenter och andra som regelbundet träffar familjehemmet och barnet, bildar ett team eller en grupp. När teamet möts delar vi våra erfarenheter med varandra. Det hjälper oss att förstå hur barnets svårigheter påverkar oss och våra relationer till varandra. 

Våra familjehemskonsulenter berättar:
Min roll här är att hjälpa familjehemmen att upprätta ramar och gränser å ena sidan, och å andra sidan att också orka med uppmuntran och positiv förstärkning.
Markus Weitner, familjehemskonsulent
Våra familjehemskonsulenter berättar:
Jag fungerar som spindeln i nätet mellan familjehemmet och deras kontakter med myndigheter, skola osv. – något som bidrar till att de kan skapa en trygg och utvecklande miljö för barnet.
Marika Johansson, familjehemskonsulent

Skräddarsytt stöd av familjehemskonsulent

För att kunna erbjuda bästa tänkbara familjehemsplaceringar, ger vi våra familjehem ett skräddarsytt stöd. Alla familjehem kan när som helst under dygnet få stöd av någon av våra kunniga och erfarna familjehemskonsulenter. Som familjehem får du handledning av din familjehemskonsulent som regelbundet träffar dig i hemmet eller på den plats ni kommer överens om. Du kan självklart även ringa eller mejla. Vi har också en psykolog som kan hjälpa till om det behövs.