Familjehem i fokus familjestöd
Stöd
till familjhem

Familjehemsstöd

Stöd och utbildning

Ett familjehem behöver vara noggrant utrett, väl förberett och omsorgsfullt utvalt för sitt uppdrag. Familjehemmen går därför vår grundutbildning baserad på Socialstyrelsens material “Ett hem att växa i” och vår egen fördjupande utbildning inom anknytning och trauma. Vi erbjuder också Connect utvecklingsprogram. Det ger en djupare förståelse för att placerade barn och ungdomar behöver ett förändrat anknytningsmönster och stöd för att kunna utveckla självständighet och möjlighet till samhörighet.

Förutom det vidareutbildas våra familjehem hela tiden inom olika aktuella områden för att känna sig säkra och kunniga i sin roll. Det kan till exempel handla om trauma, sexuell hälsa, biologiska barn i familjehem och risker med internet. Utbildningarna ges av våra erfarna och duktiga familjehemskonsulenter och psykologer.

Handledning och regelbunden kontakt

Våra arbetsmetoder på Familjehem i fokus handlar om att stötta våra familjehemsföräldrar med väl beprövande metoder för utredning, utbildning och kvalitetssäkring. Vi håller regelbunden kontakt med våra familjehem under hela placeringen. Familjehemmen får stöd, handledning och utbildning av våra erfarna familjehemskonsulenter och vid behov psykolog. 

Vi använder oss av metoden Team Parenting® och vi har jour dygnet runt om något skulle hända i familjehemmet. Ni ska känna er trygga med att vi hela tiden finns till hands om ni behöver stöd och vägledning. Tillsammans samarbetar vi med socialtjänsten under hela placeringen.

Om metoden Team parenting®

I centrum finns tanken att det är familjehemmets arbete som leder till varaktig förändring och positiv utveckling för det placerade barnet. Team Parenting® utvecklar familjehemsföräldrarnas styrka och uthållighet, så att de i sin tur kan bygga styrka och uthållighet hos barnet. Familjehemsföräldrarna får hela tiden hjälp att hitta sätt att hantera utagerande beteende och andra svårigheter. 

Team Parenting® ger stabilare och mer framgångsrika placeringar

Team Parenting-möten innebär att familjehem, socialsekreterare, familjehemskonsulenter och andra som regelbundet träffar familjehemmet och barnet, bildar ett team eller en grupp. När teamet möts delar vi våra erfarenheter med varandra. Det hjälper oss att förstå hur barnets svårigheter påverkar oss och våra relationer till varandra. Teamet leds av en psykolog som arbetar för att olika perspektiv och åsikter ska mötas och leda till en gemensam djupare förståelse för barnets behov.

Skräddarsytt stöd av familjehemskonsulent

För att kunna erbjuda bästa tänkbara familjehemsplaceringar, ger vi våra familjehem ett skräddarsytt stöd. Alla familjehem kan när som helst under dygnet få stöd av någon av våra kunniga och erfarna familjehemskonsulenter. Som familjehem får du handledning av din familjehemskonsulent som regelbundet träffar dig i hemmet eller på den plats ni kommer överens om. Du kan självklart även ringa eller mejla. Vi har också psykologer som kan hjälpa till om det behövs.

Våra familjehemskonsulenter berättar:
Min roll här är att hjälpa familjehemmen att upprätta ramar och gränser å ena sidan, och å andra sidan att också orka med uppmuntran och positiv förstärkning.
Markus Weitner, familjehemskonsulent
Våra familjehemskonsulenter berättar:
Jag fungerar som spindeln i nätet mellan familjehemmet och deras kontakter med myndigheter, skola osv. – något som bidrar till att de kan skapa en trygg och utvecklande miljö för barnet.
Marika Johansson, familjehemskonsulent

Stöd åt barn med komplexa behov

Barn med traumatiska erfarenheter har ofta svårigheter till trygg anknytning. De behöver därför på ett särskilt sätt omges av familjehem och professionella som ser barnets beteende och förstår vilket stöd som behövs. För barn med sådan bakgrund krävs extra terapeutiskt stöd utformat efter deras unika behov. Vi använder oss av Team Parenting® som stöd åt placerade barn med komplexa behov.