Öppenvård

Öppenvård och arbetsmetoder

Familjehem i fokus öppenvård vänder sig till barn, familjer och ungdomar som behöver stöd.

Här erbjuder vi ungdomsbehandlare, som skräddarsyr insatsen utifrån den unges individuella behov och förutsättningar. Ofta handlar det om unga som behöver mer behandlande stöd i form av samtal.

Vi erbjuder även familjebehandlare, som kan arbeta med hela familjen för att den ska kunna leva ett bättre liv tillsammans. Vår mångåriga erfarenhet av arbete med ungdomar och deras familjer gör att vi kan möta de flesta behov som uppstår, i både kortare och längre uppdrag.

Vår modell

Vi arbetar efter Key Care-modellen som har vuxit fram under många år och baseras både på praktisk mångårig erfarenhet och forskning. Key Care-modellen innebär:

  • Att möta den enskilde utifrån kompetens i anknytningsteori.
  • Ett första fokus på stabilitet i relationen med öppenvårdsbehandling och skräddarsydda insatser.
  • Att stabilitet och stöd i relationen sedan gör det möjligt för personal i öppenvårdsbehandlingen att arbeta långsiktigt och maximera möjligheten till förändring.
  • Att det i öppenvårdsbehandlingen finns kvalificerade socionomer och tillgång till psykolog/terapeut.
  • Att öppenvårdsbehandlarna och professionella systematiskt granskar sitt eget arbete och dess effektivitet kritiskt.