Öppenvård

Öppenvård i Stockholm erbjuder mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR)

Familjehem i fokus öppenvård i Stockholm vänder sig främst till ungdomar och biofamiljer, men även familjehemsföräldrar, som behöver socialt stöd. Vi arbetar med flera olika typer av insatser, bland annat mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR).

Här erbjuder vi ungdomsbehandlare, som skräddarsyr insatsen utifrån den unges individuella behov och förutsättningar. Ofta handlar det om unga som behöver mer behandlande stöd i form av samtal.

Vi erbjuder även familjebehandlare, som kan arbeta med hela familjen för att den ska kunna leva ett bättre liv tillsammans. Vår mångåriga erfarenhet av arbete med ungdomar och deras familjer gör att vi kan möta de flesta behov som uppstår, i både kortare och längre uppdrag.

Våra tjänster: Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR)

Under perioder i livet uppstår ibland utmaningar som kan vara svåra för familjen eller den enskilde att klara på egen hand. Då behöver man stöd. Stress kan vara en sådan utmaning.

Stress har haft en viktig funktion för människans överlevnad som art och kan fortfarande bidra positivt till vår förmåga att prestera. I dag är dock de flesta av oss mer eller mindre stressade också av livets mer vardagliga påfrestningar, på ett sätt som kan skada snarare än hjälpa oss. Inte minst ökar stressen bland våra unga.

Vi ser alltså att många familjer och unga mår allt sämre av stress. Vi vet också att man ofta behöver reducera stressnivån för att ens kunna påbörja en behandling – och för att den som är i behov av stöd alls ska vara mottaglig.

Inom dagens sjukvård används mindfulness framförallt för att reducera stress och smärta. Modern forskning har också visat att mindfulness hjälper mot sömnsvårigheter och kan lindra symptom vid depression. Man har även kunnat se hur hjärnans struktur förändras, och hur de delar som reagerar på stress är mindre aktiva hos minfulnessutövare.

Ett erbjudande för samhällets mest behövande

Från Familjehem i fokus sida vill vi erbjuda mindfulnessbaserad stressreduktion till samhällets allra mest behövande. Vårt erbjudande omfattar

  • individuella samtal och samtalsgrupper för unga vuxna
  • mindfulnesskurser för främst bioföräldrar, men även familjehemsföräldrar, för att bidra till mindre stress och mer harmoni i hemmet
  • kortare kurser och föreläsningar till både socialtjänster och familjer
Kontakta oss för mer information

Frågor och svar om mindfulness

Vill du veta mer om Familjehem i fokus öppenvård? Ring oss på 020 – 20 29 30

Du kan även maila till Hoda Jabbari Brännerud för mer information om mindfulnessbaserad stressreduktion: Hoda.jabbaribrannerud@www.familjehemifokus.se

Vad är mindfulness och vad används den för?

Mindfulness, eller medveten närvaro på svenska, är ett förhållningssätt till sig själv och andra. Det handlar således snarare om en livsstilsändring eller filosofi än om en metod. Mindfulness grundades i USA på 1970-talet av den amerikanske medicinprofessorn Jon Kabat-Zinn. Mindfulnessmeditationen vilar på buddhistiskt zen, som handlar om att vara medveten i nuet. Även om vi på Familjehem i fokus inte vilar på några religiösa axlar är det viktigt att nämna att filosofin alltså har buddhistiska rötter.

Jon Kabat-Zinn och hans kollegor började med att ta emot patienter som led av långvarig smärta. Det visade sig att forskarnas synsätt och innehållet i programmet gav positiva effekter på fler områden och bland annat reducerade sömnbesvär, dämpade symptom på depression och – viktigast av allt – att deltagarna trivdes bättre med sin egen livssituation.

Under de senaste åren har det varje år publicerats över 2 000 vetenskapliga artiklar om forskning som påvisar effekten av mindfulnessmeditation. En del av mindfulness är utövandet av yoga, som även den har mycket gamla rötter i indisk tradition, i det fallet hinduismen. I västvärlden är yoga framför allt en rörelsemeditation, som på senare år också har visat sig ha många positiva effekter inte minst det fysiska måendet.

Mindfulness vilar bland annat i acceptans, icke-strävande och icke-värderande. Läs gärna mer på 1177.se eller kontakta oss om ni har frågor.

Varför använder Familjehem i fokus mindfulness?

Inom Familjehem i fokus öppenvård har vi valt att använda MBSR som insats för dem som är socialt utsatta. Vi har utformat innehållet efter familjer och unga för att de ska kunna öka medvetenheten i sina liv och ta emot det stöd som finns ute i samhället.

I dag använder sjukvården mindfulness för att uppnå bättre resultat och få sina patienter att må bättre. Fängelser runt om i världen använder mindfulness för att de intagna ska komma fram till acceptans och skapa balans och ro under fängelsetiden. Även psykiatrin använder sig av mindfulness för att stilla tankar och starka känslor som kan uppstå hos psykiskt sjuka.

Hur kan mindfulness hjälpa familjer?

Alla familjer går genom svåra händelser i livet. Det kan handla om förluster, separationer, sjukdom, missbruk eller konflikter. Genom att använda mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) kan man få en tydligare syn på sitt eget liv och sitt eget agerande och därmed också se sin omgivning på ett annat sätt. Mindfulness ökar hälsa och känslan av lycka, förbättrar social interaktion, minskar depression, ångest och stress och ökar vår förmåga att utföra goda handlingar.

Hur kan mindfulness hjälpa mig?

Mindfulness ökar din koncentration, stimulerar den del av hjärnan som reglerar känslor och stärker den beslutfattande delen. Rent fysiskt kan mindfulness stärka immunförsvaret, dämpa inflammationer och reducera smärta i kroppen. Mindfulness kan också ge en känsla av visdom och perspektiv på det som händer runtomkring, och den gör ofta att man tänker mer positiva tankar och blir mer mottaglig för förändringar.

Hur kan jag upprätthålla mitt utövande efter insatsens slut?

Vi kan vara behjälpliga med tips på böcker, filmer, meditationer och yoga.

Hur kan vi stödja socialtjänsten med mindfulness?

Familjehem i fokus erbjuder kurser och utbildningar för socialtjänsten, både längre och kortare. Vi skräddarsyr efter just era önskemål och behov. Tveka inte att kontakta oss!

Hos oss arbetar Hoda Jabbari Brännerud, som är lärare i mindfulness och medlem i MBTA Sweden (Mindfulness Based Teachers Association Sweden) med mindfulnessprogrammet. Så här berättar hon:

”Jag har utövat yoga och meditation under hela mitt vuxna liv. Många gånger har jag ställt mig frågande om det verkligen hjälper mig på något sätt. Precis som alla andra har jag gått genom olika kriser i livet, och när jag tittar tillbaka ser jag att jag aldrig hade klarat av dessa kriser om det inte vore för de verktyg man får genom meditation. Jag har arbetat inom vård och behandling i tio år, både med familjer och unga vuxna. Jag har alltid upplevt att något fattas; för att kunna ge en människa en ärlig chans att klara av utmaningarna i livet, borde vi inte då erbjuda ett större smörgåsbord?”