• Teckenstorlek
facebook
IntresseanmÄlan: 020 202930
PlaceringsfÖrfrÅgan: 040 231741

Våra arbetsmetoder

Våra arbetsmetoder på Familjehem i fokus handlar om att stötta våra familjehemsföräldrar med väl beprövande metoder för utredning, utbildning och kvalitetssäkring.

Team Parenting®

Under utredningstiden för att bli familjehemsförälder hos oss går familjehemmet en obligatorisk introduktionsutbildning. Även när ett familjehem blivit godkänt erbjuds de kontinuerlig utbildning för att känna sig säkra och kunniga i sin roll.

1994 introducerades Team Parenting® i England av vår grundare James Cockburn. Sedan dess har arbetssättet utvecklats och etablerats inom vår familjehemsverksamhet på fyra kontinenter, och därmed hjälpt många barn och unga till ett bättre liv.

Vad är Team Parenting®

Team Parenting® är ett sätt att arbeta med familjehemsvård, som bygger på att familjehemsföräldrarna är helt centrala för att förbättra livet för barn och unga.

Team Parenting® utvecklar familjehemsföräldrarnas styrka och uthållighet, så att de i sin tur kan bygga styrka och uthållighet hos barnet. Familjehemsföräldrarna får hela tiden hjälp att hitta sätt att hantera utagerande beteende och andra svårigheter vilket leder till stabilare och mer framgångsrika placeringar.

För att kunna erbjuda bästa tänkbara familjehemsplaceringar, ger vi våra familjehem ett skräddarsytt stöd. Alla familjehem kan när som helst under dygnet få stöd av någon av våra kunniga och erfarna familjehemskonsulenter. Som familjehem får du handledning av din familjehemskonsulent som, förutom att finnas tillgänglig via telefon och mejl, regelbundet träffar dig i hemmet eller på den plats ni kommer överens om. I våra team finns också psykologer som bidrar med sin kompetens vid behov.

Stöd åt barn med komplexa behov

För placerade barn med komplex bakgrund krävs extra terapeutiskt stöd utformat efter individens unika behov. Ett barn med traumatiska erfarenheter, och därmed svårigheter till trygg anknytning, behöver på ett särskilt sätt omges av familjehem och professionella som ser barnets beteende och har förståelse för vilket stöd som behövs.

Team Parentingmöten innebär att familjehem, socialsekreterare, familjehemskonsulenter och andra som regelbundet träffar familjehem och barnet, bildar ett team. När teamet möts bildas ett forum där samlade erfarenheter lyfts upp och gör det också möjligt att sortera i hur barnets svårigheter påverkar oss och våra relationer till varandra.

Teamet leds av en psykolog som arbetar för att olika perspektiv och åsikter möts och leder till en gemensam djupare förståelse för barnets behov. I centrum finns tanken att det är familjehemmets arbete som leder till varaktig förändring och positiv utveckling för det placerade barnet.