• Teckenstorlek
facebook
IntresseanmÄlan: 020 202930
PlaceringsfÖrfrÅgan: 040 231741

Info till barn/unga

Barn som placeras i våra familjehem

Idag finns det många barn som placeras i familjehem. Om det finns anledning att tro att ett barns hälsa och utveckling är i fara så är socialtjänsten den myndighet i varje kommun som bestämmer om ett barn behöver bo i familjehem.

I första hand undersöks möjligheten att placera barnet hos en släkting, vän eller annan närstående. Om detta inte går behöver socialtjänsten hjälp av andra företag för att få tag på tillräckligt många familjehem –Familjehem i fokus är ett sådant företag.

Vi utreder och utbildar familjer som vill och kan ta emot barn i sina hem. När barn och unga har flyttat till våra familjehem stödjer vi familjehemsföräldrarna i deras uppdrag på olika sätt. Vi hälsar på regelbundet i familjehemmen, bjuder in till mer utbildning för familjehemsföräldrar samt erbjuder aktiviteter där hela familjen får vara med; familjehemsföräldrarna, egna barn och placerade barn.

 

Varför barn placeras i familjehem

Det finns olika lagar och riktlinjer som styr socialtjänstens arbete med barn. Med hjälp av dessa lagar och riktlinjer fattar socialtjänsten beslut om vilka barn och unga det är som behöver bo i familjehem.

En anledning till att ett barn behöver bo i familjehem kan bero på en rad olika orskaker men det vanligaste är att föräldrarna har ett missbrukarproblem med alkohol eller droger eller en allvarlig psykisk sjukdom som gör att de kanske just nu inte kan ta hand om ett barn på bästa sätt.

Under tiden barnet/tonåringen befinner sig i familjehemmet har föräldrarna enligt socialtjänstlagen rätt till hjälp och stöd för att komma tillrätta med de problemen som gjort att deras barn inte kan bo hemma längre.

En annan anledning kan vara att en tonåring har problem med missbruk, psykisk ohälsa eller kriminalitet och att föräldrarna behöver få hjälp med att hjälpa tonåringen tillrätta- genom placering i familjehem med familjehemsföräldrar som förstår sig på problematiken.

Barn och föräldrar får hålla kontakten via brev, telefon eller träffas även efter att barnet placerats i familjehem – men hur ofta bestämmer socialsekreteraren som placerat barnet.

Är barnet placerat i samtycke med biologisk förälder (alla inblandade vuxna är överens) bestämmer man tillsammans om kontakterna, men placeras barnet enligt LVU (lagen om vård för barn och unga) då får man inte vara med och bestämma.

Socialstyrelsen

020-120 06 06 www.socialstyrelsen.se

Hit kan du ringa om du är ett familjehemsplacerat barn och har frågor kring din placering alternativt mejlar din fråga till: beratta@socialstyrelsen.se