Familjehem i fokus hemsida frågor och svar

Frågor
och svar

Vanliga frågor och svar

1. Vad är skillnaden mellan att vara familjehem genom kommunen och en oberoende familjehemsorganisation – som Familjehem i fokus?

Både kommuner och oberoende organisationer rekryterar och utreder familjehem. Processen eller vägen till att bli familjehem är på många sätt likadan. Skillnaden är hur mycket stöd och utbildning du får och vilket arvode som betalas ut. Arvodet varierar mellan olika kommuner och familjehemsorganisationer.

2. Vem kan ansöka om att bli familjehemsförälder?

Alla kan ansöka om att bli familjehemsförälder. Om du blir godkänd eller inte som familjehem beror på en mängd olika saker. Det har att göra med hur din livssituation och dina levnadsvillkor ser ut just nu. Familjehem i fokus ställer bland annat följande krav:

  • Du är minst 25 år gammal.
  • Du har minst ett extra sovrum där hemma.
  • Du har tid och utrymme att vara engagerad i ditt uppdrag som familjehem.

3. Hindrar en brottmålsdom mig från att bli familjehemsföräldrar?

Att ha en fällande dom i sitt förflutna måste inte betyda att du inte kan bli familjehem. Det beror på vilken typ av brott det rör sig om och hur länge sedan det är. Ring oss för en diskussion på 020 – 20 29 30.

4. Vilka kontroller görs gällande mig och mitt hem?

Familjehem i fokus gör flera olika kontroller av dig, din familj och ditt hem. Vi tar bland annat privata och yrkesmässiga referenser och gör hälso- och säkerhetsbedömningar. Vi kontrollerar även socialregister, polisregister och register hos Kronofogden och Försäkringskassan.

5. Kan ett familjehemsplacerat barn dela sovrum med något av mina barn?

För att placeringen ska bli framgångsrik är det viktigt att det familjehemsplacerade barnet får en plats att vara för sig själv när det behövs. Därför har Familjehem i fokus som krav att det placerade barnet ska ha ett eget sovrum.

6. Kan jag ha ett arbete om jag är familjehem?

Ja, du kan fortsätta att arbeta även om du har en familjehemsplacering. Men det underlättar om åtminstone en i familjehemmet har flexibel arbetstid eller kan stanna hemma under perioder – speciellt i början av en placering. I vissa fall kan det vara nödvändigt att vara hemma med barnet på heltid.

7. Kan jag bestämma hur länge barnet bor hos mig?

Det går inte alltid att veta i början av en placering när ett barn kommer att flytta. Men du kan välja vilken typ av familjehemsplacering du vill ta emot. Det är alltid socialtjänsten som bestämmer flytt. Och målet är alltid att det familjehemsplacerade barnet/ungdomen ska flytta tillbaka till sin biologiska familj.

8. Kan jag välja ålder eller kön på barnet som jag tar emot?

Vi tar alltid hänsyn till den ålder och det kön som passar bäst för er nuvarande livs- och familjesituation. Familjehem i fokus placerar barn i åldrarna 0-18 år i familjehem, men en stor del är äldre barn och tonåringar.