Familjehem i fokus hemsida våra tjänster
Våra
tjänster

Familjehem i fokus tjänster och arbetssätt

Familjehem i fokus specialområde är att hitta familjehem som håller en hög omsorgsnivå till barn och unga, mestadels mellan 0 och 18 år, med komplexa behov, problematiskt beteende, traumatiskt förflutet eller som tidigare haft misslyckade placeringar.

Familjehem i fokus samarbetar med kommunerna

Alla våra placeringar anpassas individuellt för att försäkra att barnet passar in i sitt familjehem. Vi erbjuder också utredningar av familjehemsföräldrar och tjänster för urval av placeringar till kommunerna. Det gör vi för att säkerställa högsta kvalitet på familjehemsplaceringarna och bästa tänkbara slutresultat för barnen.

Vårt samarbete med kommunerna och de tjänster som vi erbjuder ska bidra till att:

  • Möta barn och ungas behov och skapa en positiv och bestående förändring
  • Leverera tjänster av högsta kvalitet till alla kommuner
  • Ge barn och unga ett stabilt och tryggt familjeliv
  • Respektera varje barns bakgrund, religion, etniska tillhörighet, kultur och språk
  • Ta varje barns behov och åsikter i beaktande när vi gör en matchning
  • Samarbeta med våra familjehemsföräldrar och ge omfattande stöd
  • Informera och utbilda våra familjehem och vår personal för att förbättra placeringarna
  • Rekrytera familjehem med mångfald vad gäller bakgrund, etnisk tillhörighet, religion och kultur
  • Skapa samarbete mellan barnen, familjehemsföräldrarna, ursprungsfamiljerna och våra samarbetspartners på kommunerna

Vilka familjehemsplaceringar har familjehem i fokus?

De flesta barn och unga som placeras i familjehem har särskilda behov. Det är viktigt för oss att ge barnen bra familjehem och att stödja och utbilda våra familjehemsföräldrar på bäst sätt. Därför delas familjehemsplaceringarna in i tre olika kategorier.

Familjehem i fokus hemsida punkt 1

Konsulentstödd familjehemsvård akut

Akutplaceringar görs när ett barn behöver komma till ett familjehem väldigt snabbt. Familjehem i fokus har familjehem i beredskap när detta händer. En akutplacering kan vara allt från ett par dagar upp till några månader. Vid akutplacering kan vi ibland inte ge så omfattande information om barnen som placeras.

Familjehem i fokus hemsida punkt 2

Konsulentstödd familjehemsvård

Standardplaceringar kan vara från ett par dagar upp till några månader. Familjehem som åtar sig en standardplacering tar emot barn som är väl införstådda med att de kommer att återvända till sin ursprungsfamilj, flytta ut när de når myndig ålder eller när de får en annan placering.

Familjehem i fokus hemsida punkt 3

Konsulentstödd förstärkt och kraftigt förstärkt familjehemsvård

Några av de barn och unga som vi placerar har ett ökat behov av stöd och hjälp från sina familjehem och vår personal. I vissa fall kräver det att en vuxen alltid finns närvarande för att möta barnets behov. Det finns då en mycket nära kontakt mellan familjehemmet och våra medarbetare.