• Teckenstorlek
facebook
IntresseanmÄlan: 020 202930
PlaceringsfÖrfrÅgan: 040 231741

Vårt syfte och våra åtaganden

Purpose&Pledges_Logo-resized

“Vårt syfte är att åstadkomma positiv och bestående utveckling för barn, familjer och samhälle”

Vi kommer att nå vårt syfte genom positiv inverkan på barns och ungas liv, deras familjer och familjehem genom högkvalitativa insatser och professionalitet genom att erbjuda stöd, bygga förtroende, förbättra färdigheter, utveckla relationer och stärka motståndskraft.

Nyckeln till vad vi gör är våra

 • att alla räknas och ska räknas med
 • att erbjuda hög kvalitet och säkerhet
 • att uppnå höga resultat genom kontinuerlig förbättring
 • att bidra till kunskap, innovation och lärande

Detta vill vi uppnå:

‘Barn, unga och familjer’

 1. Ställa höga krav på oss själva när det gäller den omsorg och det stöd vi ger dig
 2. Vara vid din sida och acceptera dig för den du är och vad du vill bli
 3. Prioritera din säkerhet, dina relationer och bygga upp din motståndskraft
 4. Vara passionerade, omsorgsfulla och respektfulla i allt det vi gör
 5. Lyssna och lära oss av dig så att vi kan fortsätta förbättra oss

‘Våra uppdragsgivare, familjehem och personal’

 1. Leverera hög kvalitet genom kvalitetssäkring, samarbete och mätbara resultat
 2. Agera med ärlighet och transparens
 3. Leverera nya sätt att tänka på kostnadseffektiva sätt
 4. Utmana det invanda, ställa frågor och hålla våra löften
 5. Leda vår verksamhet med sikte på ekonomisk hållbarhet och valuta för pengarna

‘Samhälle’

 1. Agera socialt ansvarsfullt och öppet i de länder och sociala projekt vi finns på plats i
 2. Värdera mångfald och integrering samt agera med kulturkompetens och respekt.
 3. Vara kreativa och flexibla när vi möter specifika lokala behov
 4. Rekrytera, utbilda och behålla de bästa medarbetarna för att kunna utföra våra tjänster
 5. Dela med oss av kunskap genom forskning och partnerskap

Våra strategiska prioriteringar:

VÄX

 • Leverera ett brett spektrum av vård för att förbättra resultat för barn, unga och familjer
 • Vara entreprenörer, professionella och digitala

LED

 • Skapa en kultur av kontinuerlig förbättring, genomslagskraft och lärande
 • Bidra till samhällsutveckling, forskning och systemförändring

UTVECKLA

 • Tillhandahålla kvalitativa tjänster på nya och innovativa sätt
 • Ge stöd och bygga kapacitet genom partnerskap i utsatta länder och samhällen