• Teckenstorlek
facebook
IntresseanmÄlan: 020 202930
PlaceringsfÖrfrÅgan: 040 231741

Våra värderingar

Vårt motto är enkelt, vi ska göra det vi lovar. Det vill säga att vara en aktör som tar sina familjehem på största allvar och förser dem med rätt verktyg, stöd och utbildning så att de i sin tur ska kunna bli de bästa familjehemmen de kan vara. Vi arbetar noggrant och metodiskt när vi utreder potentiella familjehem, det är mycket som ska stämma för att det ska bli en lyckad placering. Förutom att nå alla formella krav och riktlinjer är det också viktigt att vara rätt person för rollen.

Vi arbetar efter tre ledord Engagemang, Kvalitet och Förtroende och låter dessa genomsyra hela vår verksamhet. I de uppdrag vi åtar oss, till det vi letar efter i våra familjehem och det vi ger de placerade barnen.

 

Engagemang

Engagemang är ett ledord för oss och skall genomsyra vårt sätt att tänka, handla samt förhållningssätt. Engagemang handlar för oss om:

Energi – Vi arbetar med energi, entusiasm och beslutsamhet.

Kreativitet- Vi jobbar flexibelt för att finna helhetslösningar.

Tålamod- Vår uthållighet är ofta en nyckel för en positiv och bestående utveckling för barnen.

 

Kvalitet

Kvalitet handlar för oss mycket om att göra det vi beskriver och säger att vi gör. Kvalité för oss handlar om:

Krav – Vi ställer höga krav på oss själva vad gäller service till vår uppdragsgivare.

Forskning – Vi investerar i forskning och lär oss av tidigare erfarenheter.

Resultat – Vi utvärderar resultaten kontinuerligt och drar nytta av dessa för att fatta bättre beslut.

Ansvar – Vi tar ansvar för våra handlingar och resultaten vi uppnår.

Behovsstyrt – Vi sätter barnens behov främst.

Säkerhet – Vi kompromissar aldrig med kvalitet och säkerhet när det gäller barnen.

 

Förtroende

Vi får förtroendet att placera ett barn av vår uppdragsgivare. Det förtroendet förvaltar vi genom att fortsätta skapa förtroendefulla relationer med alla som är involverade för att placeringen ska bli en grund för en positiv och bestående förändring i barn och ungas liv. Varje möte är viktigt för oss då vi bygger relationer som präglas av:

Ärlighet – Vi är öppna och uppriktiga i allt vi gör.

Delaktighet – Vi delar med oss av kunskap och information till alla inblandade parter.

Respekt – Vi behandlar alla med respekt och integritet.