• Teckenstorlek
facebook
IntresseanmÄlan: 020 202930
PlaceringsfÖrfrÅgan: 040 231741

Om Key Assets

Vi är alla Key Assets – nyckeltillgångar

“Key Assets – The Children’s Services Provider” etablerades 2007. Ett socialt företagande understött av starka värderingar och ett engagemang för att förbättra utfallet för barn och unga över hela världen. Genom sociala investeringar från Jim Cockburn, den banbrytande grundaren av Storbritanniens ledande leverantör av tjänster för barn och unga, “Core Assets Group”, och i partnerskap med lokala innovativa och erfarna professionella inom barnavård, har tjänster etablerats över Australien, Nya Zeeland, Asien, Europa och Nordamerika. Ledda av grundande verkställande direktören Estella Abraham och i samarbete med lokala chefer var den initiala visionen att etablera kvalitativa tjänster för svårplacerade barn och unga inom familjehemsvården. Självförtroendet att utveckla sådana här tjänster föddes ur en erfarenhet av att utveckla tjänster för familjehemsvård på Irland 2005 och att se den positiva inverkan det hade i att skapa ytterligare placeringsurval för samarbetspartners inom myndigheter.

Att utöka till västra Australien och Nya Zeeland samtidigt år 2007 var en enorm utmaning och i linje med vårt åtagande att förnya och svara upp. Vi nöjde oss inte med ett enskilt uppvisningsprojekt, utan vi la vikt vid att göra ett internationellt avtryck och utvecklingstakten blev viktig för att etablera närvaro och varumärke. Vår kulturkompetens, vår uppvisade kvalitet och framgångsrika affärsverksamhet har fått erkännande genom förtroende vid upphandling med myndigheter och andra samarbetspartners samt genom prisutmärkelser.

Mer än ett decennium senare har vår globala räckvidd expanderat och vi arbetar i åtta länder (se karta) och levererar hela spektret av vård och relaterade tjänster. Vi förser tjänster till över 2000 barn och unga och vår arbetskraft består av 1 800 i personal och familjehem.

Vårt engagemang för att bygga upp kapacitet och förmåga i sårbara samhällen understöds genom vårt partnerskap med Four Our Children (Bulgarien), the Martin James Foundation (Storbritannien), the Centre for Excellence in Alternative Care (Indien) och the Nippon Foundation (Japan). Vi ser också vikten av forskning och evidensbaserad praktik vilket ledde vår grundare till att finansiera utvecklingen av the Rees Centre at Oxford University.

Key Assets – The Children’s Services Provider etablerades 2007.

Vad finns i vårt namn– Key Assets?

En “asset – tillgång” är något av värde. Vi tar hand om “assets – tillgångar” och vi investerar i dem för att få nytta och effekt av dem i framtiden.

Vårt namn reflekterar vår övertygelse att barn och unga är värdefulla och dyrbara! De är framtiden och vi måste göra allt vi kan för att stödja dem att växa upp i trygga och omhändertagande miljöer som kan hjälpa dem att leva bra liv. Vi ser barn och unga som “the key assets – nyckeltillgångarna” i den framtiden.

Vi ser också att för att barn och unga ska kunna lyckas i livet så finns det “nyckeltillgångar för utveckling” som behöver omsorg och engagemang. Områden som utbildning, känslomässigt välmående, kulturell identitet, tillhörighet och hälsa kräver vår tid och vårt engagemang. Vi vill att våra unga människor ska vara motståndskraftiga.

Vårt namn “Key Assets” reflekterar den roll som individer och team har i att vårda och ta hand om unga människor. Vi skulle också säga att vår personal, våra familjehem samt barns och ungas familjer också är “key assets – nyckeltillgångar” i att stödja dem att nå sin fulla potential.

Vad finns i vår varumärkeslogga?

key-assets-logo

 

 

 

 

 

 

Vår varumärkeslogga används allmänt över hela vår grupp. Det är vårt sätt att säga att vi är “ett bolag, med många produkter”.

Så vad betyder den? Som ett socialt företag som arbetar över tre kontinenter reflekterar cirkeln att vi är ett globalt företag, det är jordgloben. De färgade banden representerar mångfalden i våra tjänster eller produkter och hur de länkas samman med varandra, vilket visar hur vi levererar en kontinuitet i vården. Den lilla runda öppningen vid sidan i loggan kan ses på två sätt, antingen för dig att titta genom och se vad som finns härnäst vid horisonten eller att vårt arbete utvecklas kontinuerligt och att det alltid finns utrymme för att göra mer – det finns alltid ett hål att fylla.

Vår varumärkeslogga förbinder oss över åtta länder och flera språkgrupper, den representerar vårt gemensamma syfte “att åstadkomma positiv och bestående utveckling för barn, familjer och samhälle.”

we-are-all-key-assets