• Teckenstorlek
facebook
IntresseanmÄlan: 020 202930
PlaceringsfÖrfrÅgan: 040 231741

Familjehemsplaceringar

De flesta barn och unga som placeras i familjehem har särskilda behov. För att kunna ge dem bra familjehem, och stödja och utbilda våra familjehemsföräldrar på bästa sätt, delas familjehemsplaceringarna in i sex olika kategorier:

1. Konsulentstödd familjehemsvård jour

Jourplaceringar görs när ett barn behöver komma till ett familjehem väldigt snabbt. Familjehem i fokus har familjehem i beredskap när detta händer. En jourplacering kan vara allt från ett par dagar upp till några månader. Vid jourplacering kan vi ibland inte att ge så omfattande information om barnen som placeras.

2. Konsulentstödd familjehemsvård

Standardplaceringar kan vara från ett par dagar upp till några månader. Familjehem som åtar sig en standardplacering tar emot barn som är väl införstådda med att de kommer att återvända till sin ursprungsfamilj, flytta ut när de når myndig ålder eller när de får en annan placering.

3. Konsulentstödd förstärk och kraftigt förstärkt familjehemsvård

Några av de barn och unga som vi placerar har ett ökat behov av stöd och hjälp från sina familjehemsföräldrar och vår personal. I vissa fall kräver det att en vuxen alltid finns närvarande för att möta barnets behov. Det finns då en mycket nära kontakt mellan familjehemmet och våra medarbetare.

4. Konsulentstödd placering av ensamkommande barn

Dessa placeringar är till för barn och unga som har kommit till Sverige utan föräldrar och nu söker asyl. Barnen kan komma från mycket svåra omständigheter. Därför ser vi helst att de placeras i familjehem med liknande bakgrund, eller som har utbildats för att kunna möta deras specifika kulturella behov.

5. Konsulentstödd förälder- och barnplacering

I dessa fall handlar det om placering av en ung förälder eller ett föräldrapar och deras barn. Det kan också vara en kvinna som väntar barn. Familjehem som tar emot en förälder- och barnplacering ska tillgodose barnets behov och vägleda föräldrarna till att själva kunna ta hand om sitt barn.

6. Konsulentstödd utredningsplacering

Som ett alternativ till utredning på institution erbjuder Familjehem i fokus en 10-veckors utredning utifrån BBICs livsområden. Under tiden är barnet placerat i ett familjehem.

Kontakta Oss:

Vardagar 08.00-16.30

arrow020 202930

E-post: info@familjehemifokus.se

Fyll i din intresseanmälan här