• Teckenstorlek
facebook
IntresseanmÄlan: 020 202930
PlaceringsfÖrfrÅgan: 040 231741

Kontakta Oss:

Vardagar 08.00-16.30

arrow020 202930

E-post: info@familjehemifokus.se

Fyll i din intresseanmälan här

Barn har rättigheter

Barnkonventionen

Det finns något som kallas för Barnkonventionen och den innehåller 54 regler- så kallade artiklar – som alla ska se till att barn upp till 18 år över hela världen ska må och leva så bra som möjligt.

Efter första världskriget i Europa för ca 100 år sedan- då många barn tvingades leva i krig och elände startades föreningen Rädda barnen av en grupp människor i Sverige och i Storbritannien som alla ville ha regler som skyddar barns rättigheter och som säger att alla regeringar har ansvar för alla barn oavsett var man kommer ifrån eller vilka som krigar.

Det tog ända till 1989 innan Förenta Nationerna (FN) sa JA till konventionen- men idag lovar nästan alla länder i världen att följa reglerna i barnkonventionen.

Viktiga regler

Alla 54 regler(artiklar) är lika viktiga, men några kanske känns lite extra viktiga. En del av innehållet i fyra av dem hittar du här:

Artikel 2:

Handlar om att reglerna gäller för alla barn. Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli illa behandlade, hudfärg på barnet och barnets föräldrar ska inte ha någon betydelse, inte heller om barnet är flicka eller pojke, vilket språk som talas, vilken religionstillhörighet barnet har, om barnet har funktionshinder eller om barnet är rikt eller fattigt.

Artikel 3:

Handlar om barnets bästa. Politiker, myndigheter och domstolar ska alltid tänka på vad som är bäst för barn när de bestämmer sådant som gäller barn. Barnets bästa ska alltid tänkas på först och främst Trots detta kan det ibland upplevas som om det inte är så – men politiker och andra myndighetspersoner måste alltid kunna bevisa att de tänkt på barnets bästa i de beslut de tar.

Artikel 6:

Handlar om barnets rätt till liv och utveckling. Det betyder att länderna ska se till att barn inte blir dödade i krig, att de inte dör av sjukdomar för att de inte får vård och mediciner när de är sjuka och att barnen får en trygg barndom i ett kärleksfullt hem, att de får tillräckligt med mat, att de får gå i skolan och att de får tid till att leka och bara vara barn.

Artikel 12:

Handlar om att vuxna ska lyssna på barn. Till exempel om mamma och pappa ska skilja sig och inte kan komma överens om var barnets ska bo. Då ska domstolen också lyssna på vad barnet vill. Det kan också vara lärare i skolan som frågar barnen vad de tycker innan de bestämmer något eller en politiker som frågar barn hur kommunen ska använda sina pengar bäst.

Här kan du läsa mer om Barnkonventionen.