• Teckenstorlek
facebook
IntresseanmÄlan: 020 202930
PlaceringsfÖrfrÅgan: 040 231741

Utbildning och stöd till våra familjehem

Familjehemsstöd och utbildning

Ett familjehem behöver vara noggrant utrett, väl förberett och omsorgsfullt utvalt för sitt familjehemsuppdrag. Familjehemmen går vår grundutbildning baserad på Socialstyrelsens material Ett hem att växa i samt vår fördjupande egna utbildning inom anknytning och trauma. Utvecklingsprogrammet Connect utvecklingsprogram erbjuds familjehem vilket leder till fördjupad förståelse för placerade barns och ungas behov av förändrat anknytningsmönster och stöd för att utveckla självständighet och möjlighet till samhörighet. Utöver detta fortbildas våra familjehem inom olika aktuella områden, t.ex. trauma, sexuell hälsa, biologisk barn i familjehem och risker med internet. Utbildningarna ges av våra erfarna och duktiga familjehemskonsulenter och psykolog.

Familjehem i fokus håller regelbunden kontakt med våra familjehem för stöd, handledning och utbildning under hela placeringen av våra erfarna familjehemskonsulenter och vid behov av psykolog. Vi använder oss av metoden Team Parenting®, se nedan. Vi har också jour dygnet runt om något skulle hända i familjehemmet. Ni ska känna er trygga med att vi hela tiden finns till hands om ni behöver stöd och vägledning. Tillsammans samarbetar vi med socialtjänsten under hela placeringen.

Team Parenting®

Team Parentingmöten innebär att familjehem, socialsekreterare, familjehemskonsulenter och andra som regelbundet träffar familjehem och barnet, bildar ett team. När teamet möts bildas ett forum där samlade erfarenheter lyfts upp och gör det också möjligt att sortera i hur barnets svårigheter påverkar oss och våra relationer till varandra. Teamet leds av psykolog som arbetar för att olika perspektiv och åsikter möts och leder till en gemensam djupare förståelse för barnets behov. I centrum finns tanken att det är familjehemmets arbete som leder till varaktig förändring och positiv utveckling för det placerade barnet. Team Parenting® utvecklar familjehemsföräldrarnas styrka och uthållighet, så att de i sin tur kan bygga styrka och uthållighet hos barnet vilket leder till stabilare och framgångsrika placeringar.

Kontakta Oss:

Vardagar 08.00-16.30

arrow020 202930

E-post: info@familjehemifokus.se

Fyll i din intresseanmälan här