• Teckenstorlek
facebook
IntresseanmÄlan: 020 202930
PlaceringsfÖrfrÅgan: 040 231741

Så här går det till att bli familjehem

Ansökan och utredning för att bli familjehem:

 1. Fyll i en intresseanmälan här på hemsidan, eller ring 020 202930. Vi brukar ta kontakt inom en vecka för ett första samtal. Då pratar vi bland annat om din livssituation, dina levnadsvillkor och varför du vill bli familjehemsförälder. Såklart talar vi också om hur vi arbetar.
 1. En utredare kommer på ett första besök hemma hos dig, för att fortsätta samtalet kring att vara familjehemsförälder. Därefter görs en första bedömning om fortsatt utredningsprocess eller inte.
 1. Vid fortsatt utredningsprocess fylls en ansökningshandling i med kompletterande uppgifter om dig och din familj. Ett medgivande skrivs under som tillåter följande kontroller:
 • Utdrag ur brotts- och belastningsregister (gäller alla vuxna familjemedlemmar)
 • Förfrågan om förekomst i socialregistret i kommunen
 • Utvärdering av din ekonomiska situation – utdrag från Kronofogden begärs
 • Utdrag från Försäkringskassan efterfrågas
 • Hälsoundersökning (om vi anser att det behövs)
 • Personliga referenser
 • Yrkesreferenser
 • För de familjer som har egna barn behöver vi ett utdrag ur socialregistret och även polis och kronofogden för de barn som fyllt 15 år.
 1. Utredaren gör en fördjupad utredning med flertalet hembesök för att lära känna dig och din familj. Har du egna barn vill vi prata med dem också.  Allt för att kunna bedöma er omsorgsförmåga när det gäller att ta emot ett barn. Kontinuerlig bedömning görs både av Familjehem i fokus och er som familj om man väljer att gå vidare med utredningsprocessen.
 1. Utredningsrapporten sammanställs, inklusive referenser och presenteras för familjehemmet för godkännande av båda parter.
 1. Även om du blir godkänd av Familjehem i fokus är det alltid kommunens socialnämnd som slutgiltigt beslutar om familjehemsplacering av barn. Men att bli godkänd av Familjehem i fokus är viktigt steg på vägen.

Utredningsprocessen för att bli godkänt familjehem tar ungefär 2 till 4 månader beroende på omständigheterna.

Kontakta Oss:

Vardagar 08.00-16.30

arrow020 202930

E-post: info@familjehemifokus.se

Fyll i din intresseanmälan här