• Teckenstorlek
facebook
IntresseanmÄlan: 020 202930
PlaceringsfÖrfrÅgan: 040 231741

Så här går det till att bli familjehem

Kvalitet utifrån lagar och föreskrifter

Familjehem i fokus följer de riktlinjer och allmänna råd som Socialstyrelsen tagit fram om vad en utredning av familjehem ska omfatta och hur den ska bedrivas. Detta innebär fokus på fyra områden: familjens sammansättning; boende och närmiljö; personliga förutsättningar samt inställning till uppdraget. Det innebär också att vi använder oss av intervjuer, hembesök, kontroll av säkerhet i hem och omgivning samt referenstagning. Inledningsvis används Bra-Fam under utredningen samt senare Intervju om anknytningsstil (IAS).

Familjehem i fokus lägger i sina krav på den sökande särskild vikt inom området personliga förutsättningar när det gäller egen trygg anknytning och god mentaliseringsförmåga samt handledningsbarhet och värderingar förenliga med Familjehem i fokus.

Kvalitet utifrån krav hos Familjehem i fokus, Key Assets Sweden AB – vår vision, målsättning och teoretiska grund

De familjehem vi samarbetar med utgör basen för vår verksamhet och är det främsta verktyget för att nå den vision som finns för Familjehem i Fokus:

“Att åstadkomma positiv och bestående förändring för barn, familjer och samhälle”

Enligt den målsättning som finns för Familjehem i fokus ska vi erbjuda ”högkvalitativ familjehemsvård” och våra familjehem ska därför vara ”stabila och kompetenta”.

Ansökan och utredning:

Kontakt

Fyll i en intresseanmälan här på hemsidan, eller ring 020 202930. Vi brukar ta kontakt inom en vecka för ett första samtal. Då pratar vi bland annat om din livssituation, dina levnadsvillkor och varför du vill bli familjehem samt berättar hur vi arbetar på Familjehem i fokus och ev bokar in ett förstabesök.

Första besök

Vi träffar dig i hemmet för att berätta om Familjehem i fokus (Key Assets Sweden AB) och svara på frågor om oss. Den information du ger oss ligger till grund för vårt beslut om att genomföra utredning eller inte. Efter det första besöket har du möjlighet att fundera ett tag. Om du fortfarande är intresserad och vi är beredda att inleda en utredning så påbörjas sedan en utredning.

Ansökan om utredning

Vi skickar ett brev till dig och ber dig fylla i:

  • Ansökan och information om vilka vi kan kontakta för referens som till exempel arbetsgivare, vän, släkting och socialtjänst för tidigare placeringar
  • Samtyckesblankett så att vi kan begära in kontrolluppgifter från polis, försäkringskassa, kronofogde (för alla i familjen över 15 år) och socialregister där du är eller har varit folkbokförd de senaste fem åren (för alla i familjen).
  • Formuläret BRA-Fam med grundläggande frågor

Intervjuer och hembesök

Efter det att vi tagit del av svaren du gett i BRA-Fam tas beslut om näste steg i utredning är aktuellt för dig och för oss. Vi kommer då att intervjua dig vid ett par tillfällen och ställa frågor om din bakgrund, dina relationer och nätverk. Den ena intervjun heter IAS (Intervju om anknytningsstil) och tar 1-2 timmar att genomföra.  Under andra besök intervjuar vi dig om din bakgrund och om du har biologiska barn i hemmet kommer vi att ställa frågor till dem om vad de tycker om att bli familjehem.

Återkoppling av utredning, reflektion över vårt arbetssätt och en säkerhetskontroll

I slutet på en utredning berättar vi om utredningens resultat och vad vi tänker är viktigt att tänka på i vårt fortsatta samarbete. Vi fördjupar vår information om hur vi arbetar och ber dig reflektera över det. Vi går igenom frågor om säkerhet i hemmet som är viktigt att tänka på som ett familjehem.

Även om du blir godkänd av Familjehem i fokus är det alltid kommunens socialnämnd som slutligen beslutar om familjehemsplacering av barn. Men att bli godkänd av Familjehem i fokus är viktigt steg på vägen.

Kontakta Oss:

Vardagar 08.00-16.30

arrow020 202930

E-post: info@familjehemifokus.se

Fyll i din intresseanmälan här