• Teckenstorlek
facebook
IntresseanmÄlan: 020 202930
PlaceringsfÖrfrÅgan: 040 231741

Frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om familjehem och vår verksamhet.

1. Vad är skillnaden mellan att vara familjehem genom kommunen och en oberoende familjehemsorganisation som Familjehem i fokus?

Både kommuner och oberoende organisationer rekryterar och utreder familjehem. Processen att bli familjehem är på många sätt likadana; skillnaden är vilken omfattning det är på stödet och utbildningen du får, liksom vilket arvode som utbetalas. Arvodet varierar mellan olika kommuner och familjehemsorganisationer.

2. Vem kan ansöka om att bli familjehemsförälder?

Alla har möjlighet att ansöka om att bli familjehemsförälder. Huruvida du kan bli familjehem beror på ett stort antal faktorer som har att göra med din aktuella livssituation och dina levnadsvillkor. Familjehem i fokus ställer bl.a följande krav:

  • Du är minst 25 år gammal
  • Du har minst ett extra sovrum där hemma
  • Du har tid och utrymme att vara engagerad i ditt uppdrag som familjehem

3. Hindrar en brottmålsdom mig från att bli familjehemsföräldrar?

Att ha en fällande dom i sitt förflutna betyder inte att du automatiskt diskvalificeras från att bli familjehemsförälder, men det beror givetvis på brottets art och när det hände. Ring oss för en diskussion på 020 202930.

4. Vilka kontroller görs gällande mig och mitt hem?

Familjehem i fokus genomför en rad kontroller angående dig, din familj och bostaden. Dessa inkluderar privata och yrkesmässiga referenser, hälso- och säkerhetsbedömningar, kontroll av socialregister, polisregister, kronofogde och försäkringskassans register.

5. Kan ett familjehemsplacerat barn dela sovrum med något av mina barn?

För att placeringen ska bli framgångsrik är det viktigt att det familjehemsplacerade barnet får en plats att vara för sig själv när det behövs – därför har Familjehem i fokus som krav att det placerade barnet ska ha ett eget rum.

6. Kan jag ha ett arbete om jag är familjehem?

Ja, du kan fortsätta att arbeta även om du åtar dig en familjehemsplacering, men det underlättar om åtminstone en i familjehemmet har flexibel arbetstid eller kan stanna hemma under perioder – speciellt i början av en placering. I vissa fall kan det vara nödvändigt att vara hemma med barnet på heltid.

7. Kan jag bestämma hur länge barnet bor hos mig?

Det är inte alltid möjligt att veta i början av en placering när ett barn kommer att flytta, men du kan välja vilken typ av familjehemsplacering du önskar åta dig. Det är alltid placerande socialtjänst som bestämmer flytt samt att målet vid en placering alltid är det placerade barnet/ungdomen ska flytta tillbaka till sin biologiska familj.

8. Kan jag välja ålder eller kön på barnet som jag tar emot?

Vi tar alltid hänsyn till den ålder och det kön som passar bäst utifrån er nuvarande livs- och familjesituation. Familjehem i fokus placerar barn i åldrarna 0-18 år i familjehem, men en stor del är äldre barn och tonåringar.

Kontakta Oss:

Vardagar 08.00-16.30

arrow020 202930

E-post: info@familjehemifokus.se

Fyll i din intresseanmälan här