• Teckenstorlek
facebook
IntresseanmÄlan: 020 202930
PlaceringsfÖrfrÅgan: 040 231741

Bli Familjehem

  • Som familjehem tar du hand om ett barn eller ung person i ditt hem. Familjehem behövs för att dessa barn inte kan bo med sina egna familjer på grund av misshandel, vanvård, familjeproblem och liknande skäl.
  • Att vara familjehem handlar om att ge dessa barn en familj och ett hem där de är trygga, lyckliga och kan känna tillhörighet.
  • Det finns flera typer av familjehemsplaceringar som ställer olika krav på familjehemsföräldrarna, beroende på barnets behov.

Vilket stöd ger vi våra familjehem?

Att vara familjehemsförälder är en väldigt givande uppgift, men kan också vara krävande. Därför ger Familjehem i fokus  ordentligt stöd till våra familjehem för att hjälpa dem i deras åtagande. Vi håller tät kontakt och ger regelbunden handledning. Vi ger familjehemmen stöd från flera olika experter, bland annat:

  • Familjehemskonsulenter
  • Terapeuter
  • Stödpersoner

Vi erbjuder också familjehemsutbildningar för att försäkra oss om att du är redo för uppgiften att vara familjehemsförälder och kan utvecklas på rätt sätt under placeringens gång. Familjehemsföräldrar hos Familjehem i fokus får ett generöst arvode för sin insats. Dessutom får man omkostnadsersättning som täcker barnets kostnader.

Läs mer om familjehemsplacering

För mer information om hur det är att vara familjehem, läs våra frågor och svar om familjehemsplacering. Vill du anmäla ditt intresse för att bli familjehem hos Familjehem i fokus? Ring oss idag på 020 202930 eller fyll i intresseanmälan här på hemsidan.

Ta del av vår kortfilm om familjehem

Här får du följa familjehem, utredare, tidigare placerad med flera som berättar om deras erfarenhet i vår kortfilm.