• Teckenstorlek
facebook
IntresseanmÄlan: 020 202930
PlaceringsfÖrfrÅgan: 040 231741

Familjehem

Vill du vara med och göra skillnad?

Det finns många barn och ungdomar i Sverige som av olika orsaker behöver bo i en annan familj än sin egen. De familjer som tar emot andras barn eller ungdomar i sitt hem kallas familjehem (tidigare fosterfamilj). Placeringen i familjehem kan handla om en kortare tid eller flera år och ibland under hela barnets uppväxt. Läs mer om de olika familjehemsplaceringarna här.

Ett familjehem ger barnen en stabil och trygg miljö och erbjuder god omvårdnad och är förebilder för barnet/den unge. Familjehem är privatpersoner som får utbildning genom Familjehem i fokus men som kan arbeta med något i sitt dagliga arbete. Familjehem i fokus familjehem har olika kulturella bakgrunder och kan bestå av en eller två vuxna. Ibland finns det biologiska barn i familjerna.

Familjehem och barnen

Familjehemmet ger barnen stöd, struktur, trygghet och stabilitet och är ett hem där de kan vara sig själva och bygga relationer till sin närmaste omgivning. För oss är det viktigt att se till barnens behov och ge dem ett familjehem som möter den unges behov. Kärnan i vår verksamhet bygger på den trygghet och positiva förändring ett barn i behov av placering behöver för att utvecklas.

Att vara familjehem innebär inte bara att ta emot ett barn i sitt hem. Att stötta barnet eller ungdomen inom viktiga områden i livet som t ex skolgång och hälsa är också en viktig del. Alla barns behov och förutsättningar är unika. Och inget familjehem är heller det andra likt. Att vara familjehem innebär ofta en utmaning på ett eller annat sätt men man kan också räkna med att få mycket tillbaka i form av glädje, nya kunskaper och livskvalitet. Det är också viktigt att veta att ni får stöd, handledning och utbildning från oss hela vägen genom placeringen. Genom att vara ett familjehem kan du göra stor skillnad i ett barn eller ungdoms liv.

Vi på Familjehem i fokus har lång erfarenhet av familjehemsverksamhet och under frågor och svar har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi möter på om familjehem.

 

Kontakta Oss:

Vardagar 08.00-16.30

arrow020 202930

E-post: info@familjehemifokus.se

Fyll i din intresseanmälan här