• Teckenstorlek
facebook
IntresseanmÄlan: 020 202930
PlaceringsfÖrfrÅgan: 040 231741

Kontakta Oss:

Vardagar 08.00-16.30

arrow020 202930

E-post: info@familjehemifokus.se

Fyll i din intresseanmälan här

Barnen vi placerar

Familjehem i fokus är övertygade om att barn behöver omvårdnad i familjer och det är därför vi rekryterar familjehem som kan ta hand om dessa barn med särskilda behov. De barn som placeras kommer från olika miljöer, geografiska områden och har olika nationaliteter och olika behov.

Placering av barn med komplexa behov

Familjehem i fokus är specialiserade på att rekrytera och utreda familjehem till barn och unga i åldrarna 0-18 år – från otrygga livssituationer, med komplexa behov och problematiska beteenden. Det kan vara barn med:

  • Anknytningsstörning
  • Psykosocial problematik
  • Sexualiserat beteende
  • Komplexa trauman
  • Föräldrar-barn
  • LSS
  • Neuropsykiatrisk problematik
  • Ensamkommande asylsökande barn och unga

Stöd åt barn med komplexa behov

För placerade barn med komplex bakgrund krävs extra terapeutiskt stöd utformat efter individens unika behov. Ett barn med traumatiska erfarenheter, och därmed svårigheter till trygg anknytning, behöver på ett särskilt sätt omges av familjehem och professionella som ser barnets beteende och har förståelse för vilket stöd som behövs. Som stöd åt barn med komplexa behova använder vi oss av Team Parenting®.